خانه

 

پس از استقبال بینظیر هموطنان و همزبانان عزیز در سه دورهی گذشته، برای چهارمین سال پیاپی، ناشران، نویسندگان و اهلقلم درخارج از ایران «چهارمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور» را برگزار میکنند. این نمایشگاه، رویدادی موازی با نمایشگاه کتاب تهران است و همزمان با آن در شهرهای مختلف اروپا و امریکا برگزار میشود. ما نمایشگاه کتاب تهرانمان را خارج از مرز ایران برگزار میکنیم تا فرصتی برابر در اختیار کتابها و ناشرانی قرار دهیم که به دلیل سانسور جایی در نمایشگاه کتاب تهران ندارند؛ و از این دریچه، خوانندهی فارسیزبان از خواندن کتاب فارسی بدون سانسور محروم نماند. هدف ما، تکثیر صداها و تکثر عقاید و تفکر است، تا تکصدایی در ادبیات و دنیای تفکر بر زبان فارسی غلبه نکند.

هرسال برآنیم تا نسبت به سالهای گذشته کتابهای بیشتری را در دسترس کتابدوستان قرار دهیم؛ و به این منظور، امسال، در هر کشوری که میزبان نمایشگاه است، کتابهای زبان اصلی آن کشور را نیز معرفی خواهیم کرد. همچنین پذیرای میهمانان بیشتری خواهیم بود و جلسات متعددِ معرفی کتاب و گفتگو و نقد با حضور نویسندگان خواهیم داشت.

امید که روزی به همین زودیها دیگر نیازی به نمایشگاه کتاب بدون سانسور نباشد.

Chaque année, depuis quatre ans, les éditeurs à l’extérieur de l’Iran, qui publient sans la censure, organisent en même temps que le fameux salon du livre de Téhéran, “un salon du livre de Téhéran, non-censuré” dans toute l’Europe, aux Etats-Unis et Canada.

La plupart des éditeurs, auteurs, traducteurs de langue persane se réunissent dans les différentes villes afin de rencontrer leurs lecteurs et pouvoir échanger à propos du monde des livres et de la littérature persane non censurés.

C’est une occasion unique pour connaître la littérature et les écrits qui échappent aux mains des censeurs. Une littérature libre. Des voix étouffées qui s’expriment.

For the fourth year, publishers in Farsi outside of Iran, will be organizing the uncensored Tehran book fair, all around the world. The goal is to provide an opportunity for the authors, whose works will be censored in Iran, to speak out freely and present their works. Each year many authors and publishers in Europe, Canada, and the United States meet their audiences and discuss the status of persian literature all around the world. This will be unique opportunity to know, support, and promote the uncensored persian literature.