لندن۴،۵،۶ می London 4,5,6 May

آدرس محل نمایشگاه:

Library for Iranian Studies
The Woodlands Hall, Crown St, London W3 8SA

Tel: +44 20 8993 6384

ساعات برگزاری: ۱۱ تا ۱۹

اسامی نویسندگان حاضر:

ماریا تبریز پور، امید کشتکار، هوشنگ اسدی، نوشابه امیری، شبنم آذر، شیوا شکوری، خسرو حیدری، فریدون رشیدی، رضا اغنمی…

ایونت فیس‌بوکی