نشر ناکجا

Untitled-1

از سال 2012 نشر ناکجا فعالیتش را در قالب ناشر فرانسوی‌زبان ادامه می‌دهد و آثار ادبی انتشارات ناکجا و ناشران دیگر فارسی‌زبان را در ترجمه‌ی فرانسوی به بازار فرانسه ارائه می‌دهد.

برنامه‌ی حضور نویسندگان ناکجا در دومین نمایشگاه کتاب تهران، بدون سانسور:

۲و۳ می لندن:
نوشابه امیری، هوشنگ اسدی، محمد عبدی

۶ و ۷ می لس‌آنجلس:
لیلا فرجامی، شیدا محمدی، امید فلاح‌آزاد

۷ می استکهلم:
محسن نامجو

۹ می پاریس:
صبح: نوشابه امیری، هوشنگ اسدی، مانا نیستانی، امید کشتکار، مهدی فرج‌پور

عصر: یداله رویایی، محسن یلفانی، حسین دولت‌آبادی، هوشنگ اسدی، نوشابه امیری، امید کشتکار، مانا نیستانی، نیلوفر دهنی، مهدی فرج‌پور، نسیم وهابی

۱۰ می پاریس:
صبح: حسین دولت‌آبادی، نوشابه امیری، هوشنگ اسدی، امید کشتکار، مهدی فرج‌پور

عصر: محسن یلفانی، حسین دولت‌آبادی، هوشنگ اسدی، نوشابه امیری، نیلوفر دهنی، امید کشتکار، مانا نیستانی، مهدی فرج‌پور، نسیم وهابی

۱۱ می کلن:
حسین دولت‌آبادی، پگاه احمدی، امید کشتکار

۱۲ می کلن:
پگاه احمدی، امید کشتکار، مهدی فرج پور

۱۲ می آمستردام:
حسین دولت‌آبادی

۱۳ می روتردام:
حسین دولت‌آبادی، امید کشتکار

۱۴ می لاهه:
حسین دولت‌آبادی، امید کشتکار

برخی از کتاب‌های جدید نشر ناکجا:

وب‌سایت نشر ناکجا