پاریس۱۱،۱۲،۱۳می Paris 11, 12, 13 Mai

نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در روزهای ۱۱ و ۱۲ ماه می‌ در پاریس در سالن آلیانس ناشران مستقل برگزار می‌شود.

آدرس سالن:

Fondation Charles Léopold Mayer
38, rue Saint-Sabin
75011 Paris
www.fph.ch

Métro : Ligne 5 Bréguet Sabin, Ligne 8 Chemin Vert
Bus : Ligne 20 ou 65, arrêt Chemin Vert

10h à 21h  ساعت برگزاری

 

نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور روز یکشنبه ۱۳ماه می‌ در پاریس در سالن کاخ زنان برگزار می‌شود.

آدرس سالن:

Palais de la Femme

94 Rue de Charonne,

75011 Paris
Métro : Métro : Charonne

10h à 21h  ساعت برگزاری

ایونت فیس‌بوکی نمایشگاه در پاریس

نویسندگان حاضر در غرفه‌های نمایشگاه پاریس:

(در نمایشگاه پاریس علاوه بر کتاب های فارسی، کتاب های متعددی درباره‌ی ایران به زبان فرانسه با حضور نویسندگان‌شان معرفی و ارائه خواهند شد.)

 

امسال مهمان ویژه‌ی نشر ناکجا در پاریس، نشر زریاب از افغانستان است که کتاب‌هایش را در سه روز نمایشگاه پاریس به همزبانان ایرانی، افغانستانی و تاجیک معرفی خواهد کرد.

 

مانا نیستانی، برای کتاب هوگوپسی (فارسی و فرانسه)  و ملاقات با عنکبوت

امید کشتکار، یداله رویایی، ماریا تبریزپور، پیام یونسی پور، نیلوفر دهنی، محسن یلفانی، هوشنگ اسدی، حسین دولت آبادی، مهتاب قربانی، هدی سجادی، ناصر پاکدامن، م. فرزانه