کلن ۱ و ۲ می – Köln 1, 2 Mai

محل برگزاری:

کتاب‌فروشی فروغ

آدرس:

Jahn Str. 24, 50676 Koeln, Germany
تلفن:0049-221-9235707
نمابر:0049-221-2019878

ایونت فیس‌بوکی

نویسندگان شرکت کننده در غرفه‌های نمایشگاه:

آرامش دوستدار/ مزدک بامدادان/ ناهید کشاورز/ گلناز غبرایی/ محمود صباحی/ داریوش بی نیاز/ محمد تقی  اسماعیلی / جمشید فاروقی / مازیار تبریزپور / تینوش نظم جو / محمدتقی اسماعیلی / ناهید موسوی / جواد طالعی / محمدعلی شکیبایی