کلن ۸ و ۹ می Köln 8, 9 Mai

محل برگزاری:

کتاب‌فروشی فروغ

آدرس:

Jahn Str. 24, 50676 Koeln, Germany
تلفن:0049-221-9235707
نمابر:0049-221-2019878

ایونت فیس‌بوکی

نویسندگان شرکت کننده در غرفه‌های نمایشگاه:

 

آرامش دوستدار

ناهید کشاورز، حسین بهبودی، اسد سیف، داریوش بی نیاز، محمود صباحی، گلناز غبرایی، هوشنگ اسدی