آمستردام ۱۲می

زمان: جمعه ۱۲ ماه می، از ساعت ۱۰ صبح تا ۵ بعد از ظهر

مکان: در مجاورت ایستگاه قطار ماودرپورت

De Meevaart

Balistraat 48A

1094JN Amsterdam

معرفی کتاب و داستان‌خوانی با حضور نویسندگان از ساعت ۱۲

نسیم خاکسار، کوشیار پارسی، عباس معروفی، مهرناز صالحی، شهزاده سمرقندی، فیروزه فرجادنیا، حسین دولت آبادی، برزو نابت، جهان ولیانپور، شعله رضازاده، پرویز معدلی، تانیا عاکفی، حميرا نكهت

ایونت فیس‌بوکی یک

ایونت فیس‌بوکی دو