روتردام ۱۳می

زمان: شنبه ۱۳ ماه می، از ساعت ۱۰ صبح تا ۶ بعد از ظهر

مکان:  مرکز شهر روتردام و مجاورت کلیسای بزرگ

De Heuvel

Grotekerkplein 5

3011GC Rotterdam

معرفی کتاب و داستان‌خوانی با حضور نویسندگان از ساعت ۱۲

عباس معروفی، هژبر میرتیموری، حسین دولت آبادی، فیروزه فرجادنیا،‌ مریم بهادرزاده،‌عباس دانشور، امید کشتکار، مهرناز صالحی، پرویز معدلی

ایونت فیس‌بوکی یک

ایونت فیس‌بوکی دو