روتردام ۱۸می – Rotterdam 18 May

۱۸ ماه می، از ساعت یازده صبح تا شش بعدازظهر

مرکز شهر روتردام – ایستگاه بلاک – مجاور کلیسای بزرگ

De Heuvel

Grotekerkplein 5       –      3011 GC     –         Rotterdam