روتردام ۲۷می Rotterdam 27 May

 یکشنبه ۲۷ ماه می، از ساعت ۱۱ صبح تا ۶ بعد از ظهر

مرکز شهر روتردام – ایستگاه بلاک – مجاور کلیسای بزرگ

De Heuvel

Grotekerkplein 5       –      3011 GC     –         Rotterdam

اجرای نمایش «جغد جنگ» به کارگردانی رضا علامه زاده

  :معرفی کتاب، سخنرانی و شعرخوانی با حضور

عباس معروفی               کوشیار پارسی                شهزاده  سمرقندی

مهرناز صالحی                 فیروز فرجادنیا

 تانیا عاکفی                الهام ملک پور

 12:30   «خانم تانیا عاکفی ؛ خوانش قسمتی از کتاب :  «خراسان زاده ی ان ال  زمینم

 13:00  حانم الهام ملک پور: رونمایی از کتاب «تاریخ­نگاری گروه هومان»

 13:30   خانم مهرناز صالحی: معرفی کتاب «مکانی دیگر 3 «

 14:00   خانم فیروزه فزجادنیا: خوانش بخشی از کتاب ؛ تنیده در هزارتوی زمان

15:00   اجرای نمایش «جغد جنگ؛ به کارگردانی رضا علامه زاده

16: 30  آقای عباس معروفی: رونمایی کتاب جدید: «نام تمام مردگان یحیاست»

17:00   خانم شهزاده سمرقندی: نگاهی به فضای ادبی تاحیکستان و رونمایی کتاب «مادری از سمرقند» نوشته خانم دانه گل نظروا

 

 Afbeeldingsresultaat voor ‫جغد جنگ‬‎