اچ اند اس مدیا

LOGO1396

فعالیت نشر موسسه اچ‌اند‌اس مدیا از سال ۲۰۱۱  آغاز شده است.

این موسسه فعالیت خود را بر اساس روش «پرینت بر اساس تقاضا» و همچنین نشر «الکترونیک» کتاب قرار داده است.

طی زمان طی شده بالغ بر ۷۰۰ عنوان کتاب از ۴۰۰ نویسنده‌ی ایرانی، افغان و تاجیک در این موسسه منتشر شده است.